_ Kasy ONline - Gregor Włocławek / Kasy fiskalne.

Przejdź do treści

_ Kasy ONline


Kasy fiskalne ONLINE – co to takiego?

Kasy te umożliwiają przesyłanie danych na zewnętrzne nośniki danych oraz ciągłe przesyłanie danych do systemu zwanego Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Prowadzi je Szef Krajowej Administracji Skarbowej. W CRK są gromadzone paragony fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia o kasie, informacje o przeglądach okresowych. Paragony emitowane przez kasę on-line mogą być przekazywane kupującemu w formie papierowej i elektronicznej. Jeśli masz taką kasę, nie musisz drukować dobowych raportów fiskalnych.
Część firm będzie miała obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z udziałem kas on-line.
Od 1 stycznia 2020 roku kasę on-line muszą mieć firmy, które:
  • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów
  • sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.
Od 1 stycznia 2021 roku kasę on-line muszą mieć firmy, które:
  • świadczą stałe lub sezonowe usługi związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
  • sprzedają węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
Od 1 lipca 2021 roku kasę on-line muszą mieć firmy, które świadczą usługi:
  • fryzjerskie
  • kosmetyczne i kosmetologiczne
  • budowlane
  • w zakresie opieki medycznej
  • prawnicze
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).Kasy i drukarki fiskalne.
NOVITUS

Kasy i drukarki fiskalne.
POSNET

Kasy fiskalne online.
DATECS

Kasy fiskalne online.
FAWAG


Copyright © GREGOR 2023

Wróć do spisu treści